Stary Dom Zdrojowy

Pobyty w ramach NFZ

Dysponujemy bazą noclegową zlokalizowaną w 3 obiektach sanatoryjnych w samym sercu Krynicy-Zdroju: Nowych Łazienkach Mineralnych, Nowym Domu Zdrojowym oraz Starym Domu Zdrojowym.

Zasady korzystania z leczenia sanatoryjnego w ramach skierowań z Narodowego Funduszu Zdrowia

• Uzdrowisko Krynica –Żegiestów S.A. ma podpisane umowy o świadczeniu usług sanatoryjnych z Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia z całej Polski.
• Skierowanie na leczenie sanatoryjne refundowane przez NFZ wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz specjalista.
• Skierowanie to należy dostarczyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
• Oceny zasadności skierowania dokonuje zatrudniony tam lekarz konsultant z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
• Pacjenci, którzy nie otrzymali skierowania na leczenie sanatoryjne mogą – po akceptacji NFZ-korzystać w Uzdrowisku z leczenia ambulatoryjnego.
• Niezależnie od decyzji specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia- każdy ma prawo korzystać z lecznictwa uzdrowiskowego w ramach pełnej odpłatności.

Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Informacje dla Gości skierowanych przez NFZ

1. Dzień pobytu na leczeniu w Sanatorium Uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia wyznaczonego na skierowaniu. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
2. Czas trwania leczenia wynosi 21 osobodni.
3. Skierowany na leczenie częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) oraz opłaca taksę klimatyczną(w wysokości 6,20 zł za dobę, z opłaty zwolnione są jedynie osoby niewidome i ich przewodnicy oraz osoby przebywające w szpitalach).
4. W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, niż wymienione poniżej:
a. leżących po stronie sanatorium,
b. z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,
c. z przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy;
Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności za każdy dzień skróconego pobytu: Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne – 176zł/dzień;  Nowe Łazienki Mineralne (szpital)- 239zł/dzień.
5. Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc.
6. O przyznaniu pokoju jednoosobowego i pokoi z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym decydują wyłącznie względy zdrowotne (rodzaj schorzenia). Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom lecz tylko w ramach możliwości lokalowych obiektu. Małżeństwa, które posiadają różne nazwiska, a nie zgłoszą tego przed przyjazdem do dyżurki pielęgniarskiej, kierowane będą na oddzielne miejsca w pokojach wieloosobowych.
7. Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane na stałe leki.
8. Po przyjeździe należy zapoznać się Regulaminem Sanatorium, który znajduje się w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych normuje umowa z NFZ i REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO POD NAZWĄ ,, UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW ” S.A.

Cennik dodatkowych opłat dla Gości ze skierowaniem NFZ

Zobacz również