Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy to okazała budowla w stylu neorenesansu – przypominająca pałac – o bogatym wystroju architektonicznym.

O obiekcie

Usytuowany – na Deptaku w pobliżu Pijalni Głównej i Muszli Koncertowej. Dysponuje reprezentacyjnymi pomieszczeniami (najpiękniejsza w Polsce południowej sala balowa).

Dysponujemy

 • 1 apartament
 • i 155 miejsc w pokojach:
 • 1 osobowych z łazienką
 • 2 osobowych z łazienką
 • 1 osobowych z umywalką
 • 2 osobowych z umywalką
 • 3 osobowych z umywalką

Posiadamy

 • nowoczesną bazę zabiegową
 • wyspecjalizowaną kadrę medyczną
 • wyżywienie dietetyczne, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji

Baza zabiegowa znajdująca się na terenie obiektu :

 • hydroterapię (kąpiel mineralna, kąpiel perełkowa, kąpiel perełkowo -ozonowa, kąpiel solankowa, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych, hydromasaż, masaż podwodny, aquavibron),
 • salę gimnastyczną (wyposażenie do gimnastyki indywidualnej i zbiorowej ),
 • fizykoterapię ( laser, magnetronic, terapuls, lampa sollux, jonoforeza, ultradźwięki, prądy: interferencyjne, tensa, diadynamiczne, Traberta, Kotza ),
 • masaże ( klasyczny, BOA-masaż sekwencyjny)
 • balneologie ( okłady borowinowe, galwano-borowina ),

Pozostałe zabiegi wykonywane są w innych budynkach naszej Firmy: zawijanie borowinowe, bicz szkocki, kąpiel borowinowa, kąpiel sucha kwasowęglowa.

Przyjmujemy w systemie bezturnusowym lub turnusowym na dowolną ilość dni. Ceny dla obcokrajowców są takie same jak dla obywateli Polski.

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy to okazała budowla w stylu neorenesansu – przypominająca pałac – o bogatym wystroju architektonicznym.

Opłaty i doba hotelowa

Cena pobytu obejmuje:

 • odpłatność za nocleg wraz ze śniadaniem,
 • jednorazowe wstępne badanie lekarskie,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • kurację pitną,
 • Inne usługi medyczne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne oraz leki nie wchodzą w pakiet świadczeń pobytu komercyjnego i mogą być świadczone wg cen obowiązujących w Spółce.

 

Organizujemy również pobyty konferencyjne. Ceny do negocjacji.

Warunkiem rezerwacji jest przesłanie na poniżej podane konto zaliczki w wysokości 30% kwoty pobytu. Wpłaty należy dokonywać do 7 dni od daty rezerwacji.

Informacje dla Gości skierowanych przez NFZ

 • Dzień pobytu na leczeniu w Sanatorium Uzdrowiskowym w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia wyznaczonego na skierowaniu. Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.
 • Czas trwania leczenia wynosi 21 osobodni.
 • Skierowany na leczenie częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia) oraz opłaca taksę klimatyczną.
 • W przypadku:
  1) skrócenia pobytu przez pacjenta skierowanego na leczenie uzdrowiskowe z przyczyn: leżących po stronie sanatorium, z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu, z przyczyn niezależnych od kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy.2) w przypadku rozpoczęcia pobytu z opóźnieniem wynikającym z: uzyskania skierowania ze zwrotów, z powodu choroby pacjenta, która uniemożliwia przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu, przyczyn niezależnych od pacjenta, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod jego opieką – pacjentowi pomniejsza się odpłatność o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.
 • W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości 60, – zł za każdy dzień skróconego pobytu.
 • Sanatorium nie prowadzi rezerwacji miejsc. Istnieje możliwość skorzystania w miarę wolnych miejsc z tzw. przedprzyjazdu (dzień wcześniej) w kwocie 54, -zł. O przyznaniu pokoju jednoosobowego i pokoi z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym decyduje kolejność przyjęć i względy zdrowotne. Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom lecz tylko w ramach możliwości lokalowych obiektu. Świadczeniobiorca dokonuje wyboru standardu pokoju, biorąc pod uwagę możliwości świadczeniodawcy.
 • Należy zabrać ze sobą: skierowanie z NFZ, dowód osobisty, posiadaną dokumentację lekarska, przyjmowane na stałe leki.
 • Po przyjeździe należy zapoznać się Regulaminem Sanatorium, który znajduje się w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej.
  Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych normuje umowa z NFZ i REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO POD NAZWĄ ,, UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW ” S.A.

Dane adresowe

ul. Nowotarskiego 2
33-380 Krynica-Zdrój
tel./fax 0-18 471 28 18

Biuro Informacji i Obsługi Klienta: + 48 18 471 55 22

Zapraszamy!

Zobacz również