Kąpiel dwukomorowa

Pobyty rehabilitacyjne

Wieloletnie doświadczenie naszego personelu, wykwalifikowana kadra medyczna, szeroka baza zabiegowa, czyste powietrze, ciekawe tereny rekreacyjne czekają na Państwa w jednym z najpiękniejszych zakątków naszego kraju - w Krynicy-Zdroju. Turnusy rehabilitacyjne prowadzone są w obiektach Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów z dofinansowaniem ze środków PFRON, MOPR i PCPR.

Oferta turnusów rehabilitacyjnych

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze wskazanych funduszy obowiązują ściśle określone terminy ich trwania, a warunkiem otrzymania dofinansowania jest pobyt w ośrodku posiadającym zezwolenie na prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych:

Warunki uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

 • skierowanie na turnus rehabilitacyjny od lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba,
 • złożenie wniosku w centrum pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania,
 • pobyt w ośrodku, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów (Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne),
 • szczegółowe informacje do uzyskania w centrum pomocy w miejscu zamieszkania.

Organizujemy usprawniająco – rekreacyjne turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi,
 • z cukrzycą,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami metabolicznymi,
 • ze schorzeniami reumatycznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.


Na turnusy z dofinansowaniem w każdym z naszych budynków nie mogą zostać przyjęte osoby z orzeczeniem niepełnosprawności –  01-U -upośledzenie umysłowe, 02-P – choroby psychiczne, 03-L -choroby słuchu, 04-O – choroby narządu wzroku.

Realizacja turnusów z dofinansowaniem jest możliwa w ściśle określonych terminach turnusów. Możliwe jest także skorzystanie z turnusów rehabilitacyjnych pełnopłatnych (bez dofinansowania) 14 – dniowych w dogodnym, wybranym przez Państwa terminie. W trakcie pobytu oferujemy taki sam wachlarz usług jak przy pobycie z dofinansowaniem.

Cena każdego rodzaju turnusu rehabilitacyjnego obejmuje:

 • zakwaterowanie,
 • 3 posiłki dziennie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu) wg zleconej przez lekarza lub preferowanej diety,
 • wstępne i wypisowe badanie lekarskie oraz pomoc w przypadku nagłych zachorowań,
  całodobową opiekę pielęgniarską,
 • kurację pitną,
 • zabiegi zlecone przez lekarza prowadzącego (w kwocie 450 złotych/turnus), wykonywane od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych
 • program kulturalno-rekreacyjny.

Terminy turnusów w 2024 roku:

 1.  06.06.2024 – 20.06.2024
 2.  04.07.2024 – 18.07.2024
 3.  25.07.2024 – 08.08.2024
 4.  19.08.2024 – 02.09.2024
 5.  03.09.2024 – 17.09.2024
 6.  02.10.2024 – 16.10.2024
 7.  16.10.2024 – 30.10.2024
 8.  23.12.2024 – 06.01.2025
Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Nowy Dom Zdrojowy Krynica-Zdrój

Stary Dom Zdrojowy

Stary Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Sanatorium Patria

Sanatorium Patria

Nowy Dom Zdrojowy

Nowy Dom Zdrojowy

Nowe Łazienki Mineralne

Nowe Łazienki Mineralne

Rezerwacja turnusu

Rezerwacji można dokonać pod nr. tel. 18 471-55-22. Obowiązuje przedpłata za rezerwację, wynosząca 350 zł/os. dla pokoju bez łazienki i 500 zł/os. dla pokoju z pełnym węzłem sanitarnym. Po dokonaniu rezerwacji na wybrany termin należy wypełnić otrzymany druk z jednostki finansującej(informacja o wyborze turnusu), w ten sposób, że jako organizatora wskazuje się Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. (ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica – Zdrój). Miejscem realizacji świadczenia będzie wybrany przez Państwa budynek:

 

Wypełniony poprawnie druk należy zwrócić do jednostki, która wydała decyzję o dofinansowaniu. Do Naszej Spółki należy przesłać decyzję o otrzymaniu kwoty dofinansowania: kserokopię wysłać na nasz adres: Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. – ul. Nowotarskiego 9/4- 33-380 Krynica – Zdrój.

Otrzymane od Państwa dokumenty są podstawą do ubiegania się o przesłanie otrzymanego dofinansowania z jednostki finansującej. Na miejscu dokonują Państwo dopłaty, która jest różnicą pomiędzy kosztem turnusu, a otrzymanym dofinansowaniem i wpłaconą zaliczką.

Oprócz rzeczy osobistych należy ze sobą zabrać:

 • orzeczenie niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus,
 • aktualne badanie lekarskie,
 • dowód, osobisty,
 • leki przyjmowane na stałe.

Zapraszamy

 • do korzystania z dodatkowych zabiegów,
 • do korzystania z wizyt u lekarzy specjalistów,
 • do wykonania specjalistycznych badań w laboratorium analitycznym.

Inne usługi medyczne, badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne oraz leki nie wchodzące w pakiet świadczeń mogą być świadczone wg cen obowiązujących w Spółce.

Zobacz również