Archive

Stary Dom Zdrojowy

Dotacja od Powiatu Nowosądeckiego

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów otrzymało dotacją od Powiatu Nowosądeckiego w wysokości 6000 złotych na zadanie pn. Przebudowa oraz rozbudowa instalacji przeciwpożarowej (system SG-P, system sygnalizacji pożaru i instalacji hydrantowej) w Starym Domu ...
Continue