Cennik parkingów

Czas postoju w zł/ Miejsce Postoju

Nowe Łazienki Mineralne, Patria, Rozlewnia Wód Mineralnych

Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy

1 godzina i każda kolejna rozpoczęta

2,00 3,00

1 doba

15,00 25,00
7 dni 80,00

100,00

10 dni 110,00

140,00

14 dni 140,00

180,00

21 dni 180,00

250,00

Zobacz również