Cennik parkingów

Czas postoju w zł/ Miejsce Postoju

Nowe Łazienki Mineralne, Patria, Rozlewnia Wód Mineralnych

Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy

1 godzina i każda kolejna rozpoczęta

5,00 5,00

1 doba

35,00 35,00
7 dni 120,00

120,00

10 dni 170,00

170,00

14 dni 220,00

220,00

21 dni 300,00

300,00

Zobacz również