Cennik parkingów

Czas postoju w zł/ Miejsce Postoju

Nowe Łazienki Mineralne, Patria, Rozlewnia Wód Mineralnych

Nowy Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy

1 godzina i każda kolejna rozpoczęta

2,00 2,50

1 doba

14,00 22,00
7 dni 70,00

80,00

10 dni 100,00

120,00

14 dni 130,00

160,00

20 dni 170,00

230,00

Zobacz również