Nowe Łazienki Mineralne

Bezpieczne Uzdrowisko

Przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące podjętych przez nas działań i wdrożonych procedur w związku ze stanem epidemii, realizowanych w oparciu o obowiązujące przepisy, odpowiednie normy oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,

Dla pracowników naszego uzdrowiska nie jest niczym szczególnym praca w reżimie sanitarnym, czy przestrzeganie podwyższonych standardów w zakresie bezpieczeństwa higienicznego i czystości. Jednak z uwagi na szczególny czas musieliśmy wprowadzić  i szczególne regulacje, które nakładają nowe obowiązki czy rygory na naszych pracowników, ale też niestety wprowadzają niezbędne  ograniczenia, obowiązki czy zakazy dla naszych gości.

Obowiązujące zasady są poddawane bezustannym analizom i ewentualnym modyfikacjom, z uwagi na zmieniający się stan prawny i faktyczny.

Regulacje w zakresie przygotowania i zabezpieczenia obiektów:

– w obiektach umieszczone są wszelkie niezbędne dla pracowników i gości informacje, instrukcje, czy komunikaty;

– obiekty wyposażono są w odpowiednie ilości dostępnych dla gości dozowników z atestowanym płynem dezynfekującym ;

– załoga jest wyposażona w środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt (w tym  maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy), a używane środki czystości i dezynfekcji są atestowane;

– wdrożone są procedury chroniące przed przebywaniem w obiektach osób nieuprawnionych lub w nadmiernej ilości;

– z wind może korzystać jedna osoba lub mieszkańcy jednego pokoju, a same windy są regularnie dezynfekowane;

– po pobycie gości pokoje są sprzątane, odkażane i ozonowane, a ich ponowne udostępnianie kolejnym gościom następuje po upływie minimum 24 godz.

– pomieszczenia zabiegowe są udostępnione wyłącznie w dopuszczonym aktualnymi regulacjami zakresie; zabiegi wykonywane są z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa i higieny;

– pościel i ręczniki są prane i dostarczane przez atestowaną pralnię w reżimie sanitarnym, z zastosowaniem odpowiednich detergentów i temperatury prania;

– pomieszczenia jadalne udostępniane są ograniczonej ilości osób, z zachowaniem wszelkich rygorów dotyczących  odległości, dostępności i sposobu obsługi;

– w obiekcie przygotowane jest specjalne pomieszczenia izolacyjne na wypadek zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u naszych gości, a personel zaznajomiony jest ze specjalną procedurą na taką okoliczność.

 Regulacje dotyczące naszych pracowników:

– wszyscy pracownicy zobowiązani zostali do złożenia oświadczeń w zakresie własnej oceny stanu zdrowia i zobowiązani zostali do stałego jego monitorowania i odpowiedniego reagowania;

– personel poddawany jest stałemu procesowi sprawdzania temperatury ciała;

– pracownicy noszą osłony twarzy i rękawiczki, a osoby sprzątające dodatkowo fartuchy ochronne;

– pracownicy przestrzegają szczególnych regulacji w zakresie utrzymania czystości, higieny i dystansu społecznego;

– pracownicy recepcji dezynfekują blaty, terminale, klucze i inne używane przedmioty;

– szczególne procedury bezpieczeństwa i higieny dotyczą pracowników wykonujących zabiegi;

– sprzątanie i dezynfekcja pokojów w trakcie pobytu gości  odbywa się wyłącznie na ich życzenie, pod nieobecność gości w pokojach;

– pracownicy punktów żywieniowych  zobowiązani są do szczególnej dbałości o higienę i czystość; stoliki dezynfekowane są po każdym gościu, a powierzchnie dotykowe co 15 minut; 

– stosowne regulacje zostały wprowadzone względem naszych dostawców i kooperantów.

Regulacje dotyczące naszych Gości:

– przed zameldowaniem w obiekcie każdy gość zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pobytu, przedstawienia aktualnego wyniku badania na COVID19 lub wypełnienia ankiety epidemiologicznej oraz poddaniu się badaniu temperatury ciała;

–  goście zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa podczas przebywania w częściach wspólnych;

– goście zobowiązani są do używania środków dezynfekujących po wejściu do obiektu, przez wejściem na jadalnię, do wind i do części zabiegowej;

– goście są zobowiązani do przestrzegania reguł w zakresie dystansu społecznego, w szczególności w recepcji, pomieszczeniach zabiegowych i jadalnych, pomieszczeniach wspólnych;

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem regulującym kwestie związane z pobytem Gości

Zarządzenie Nr 021/39/2020 Zarządu Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zaleceń i procedur związanych z pobytem gości w obiektach Spółki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (plik pdf)